ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن (051) 38903430 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد-بلوار وکيل آباد-بلوار هنرستان.نبش هنرستان 13 مراجعه نمایید.