ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن (051) 38903430 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد-بلوار دانشجو-نبش دانشجو ۱۵-بر ج آراکس-طبقه اول واحد ۱۰۲ مراجعه نمایید.